Otto Vloedgraven heeft 4 jaar in Zuid-Holland gewerkt als coördinator vrijwillig weidevogelbeheer en heeft in die functie zeer veel ervaring opgebouwd met zowel vrijwilligers, boeren als weidevogels. Hij gaf niet alleen vrijwilligers maar ook boeren instructie in het opsporen van weidevogelnesten. Ook verzorgde hij excursies voor basisscholen. In zijn werk voor agrarische natuurverenigingen was weidevogelbeheer meestal een van de belangrijke thema's. Op het gebied van weidevogelbeheer kan hij de volgende diensten aanbieden: Advies aan boeren over weidevogelbeheer Afsluiten overeenkomsten in het kader van de SNL Ondersteunen van vrijwilligers en boeren bij het vrijwillig weidevogelbeheer. Weidevogelbeheer Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 juli 2011 Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications