Waterschappen en provincies Waterschappen zijn al jaren lang niet alleen maar waterbeheerder, maar vervullen ook een rol in het landelijk gebied op het terrein van natuur- en landschapsbeheer. Otto Vloedgraven Advies kan hen daarbij op de volgende manieren van dienst zijn: Opstarten en uitvoeren van projecten op gebied van natuurvriendelijke oevers, gericht op particulieren in het buitengebied. Bij projecten op het gebied van inrichting natte ecologische verbindingszones. Bevorderen van burgerparticipatie bij het waterbeheer Provincies zijn een belangrijke partner in het natuur- en landschapsbeheer. Bij projecten voor bewoners van het buitengebied, in relatie tot betrokkenheid en participatie kan Otto Vloedgraven Advies een goede bijdrage leveren, vanwege zijn ervaring met burgerparticipatie en creeren van draagvlak voor natuur en landschap bij boeren en burgers. Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 juli 2011 Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications