Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 juli 2011 Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications In de afgelopen jaren zijn er steeds meer agrarische natuurverenigingen ontstaan in Nederland. Deze verenigingen zijn op diverse terreinen actief, zoals agrarisch natuurbeheer, recreatie, streekproducten en boerderij-educatie. Otto Vloedgraven Advies heeft een jarenlange ervaring met ondersteuning en begeleiding van agrarische natuurverenigingen en kan op diverse manieren van dienst zijn: Opstarten en uitvoeren van projecten op gebied van natuur- en landschapsbeheer, zoals aanleg van erfbeplantingen, hoogstamfruit en onderhoud van  landschapselementen. Advisering van leden op gebied van agrarisch natuurbeheer, zoals weidevogelbeheer, erfinrichting en onderhoud landschapselementen. Afsluiten van overeenkomsten op gebied van SNL. Agrarische natuurverenigingen