Gemeenten hebben hun beleid voor het landelijk gebied vastgelegd in een landschapsbeleids- of  een landschapsontwikkelingsplan. Daarin staat aangegeven wat er aan waardevolle natuur en landschap aanwezig en ook is er een lijst met projecten die kunnen worden uitgevoerd. Vaak gaat het om behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapselementen, maar daarnaast spelen zaken als archeologie en cultuurhistorie ook een rol.  Otto Vloedgraven Advies kan zorg dragen voor de hele projectketen: van voorbereiding tot financiële afronding. Opstellen van een projectvoorstel en daarna desgewenst indienen bij de provincie, in geval van een provinciale bijdrage. Opstellen en uitvoeren van een communicatietraject richting doelgroep. Benaderen en adviseren betrokkenen, vaak zijn dat geïnteresseerde burgers en agrariërs in het buitengebied. Opstellen uitvoeringsplannen. Regelen aanleg en/of herstel. Verzorgen afronding en financiële verantwoording. Landschapsprojecten Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 juli 2011 Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications