Een landschapsplan wordt soms opgesteld in het kader van de aanleg van een landgoed, een functiewijziging of verandering van een bestemmingsplan. En ook als een particulier bijvoorbeeld niet meer de grond nodig heeft voor uitoefening van een bedrijf, en graag iets voor natuur en landschap wil doen. Met een landschapsplan kan een nieuwe woning of bedrijf op een zorgvuldige manier in het landschap worden ingepast. Of kunnen natuur- en landschapswaarden in een gebied worden hersteld of versterkt. Otto Vloedgraven Advies  kan zowel particulieren als projectontwikkelaars of adviesbureau’s helpen met landschapsinrichting. Hij heeft veel ervaring met contacten met bewoners van het buitengebied. Hij kan verder helpen met de uitwerking van ideeën rond landschapsinrichting en heeft veel kennis over streekeigen beplantingen. Daarnaast heeft hij ook veel aandacht voor het toekomstige onderhoud en de praktische kanten daarvan. Landschapsinrichting Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 juli 2011 Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications