Veel gemeenten hebben oog voor natuur- en landschapsbeheer.  Vaak is er een landschapsontwikkelingsplan opgesteld, maar soms schort het aan de uitvoering ervan, bijvoorbeeld door het ontbreken van een landschapscoördinator. De laatste jaren beginnen in een aantal provincies ook programma’s op gang te komen met Groen-Blauwe Diensten. Gemeenten willen daar aan meedoen, maar bij hen ontbreekt het vaak aan kennis op dit vlak. Otto Vloedgraven kan u als gemeente daarbij van dienst zijn. Hij heeft ervaring met het projecten op gebied van natuur en landschapsbeheer en een ruime ervaring met het enthousiasmeren van boeren en burgers voor natuur en landschap. Gemeenten Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 juli 2011 Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications