Erven in het buitengebied hebben van oudsher een eigen karakter dat door veel mensen (bewoners en recreanten) wordt gewaardeerd. Dat heeft te maken met dat een boerenerf een bepaalde structuur kent en dat er bomen en struiken aanwezig zijn, die daar in die buurt van nature thuis horen. Dat kunnen heggen zijn van meidoorn,  haagbeuk, of van liguster. Dat kan een rij met knotbomen zijn, of een huisboomgaardje met appel- en perenhoogstambomen. Om verschillende redenen is er de laatste tientallen jaren veel beplanting uit het landschap verdwenen. Aanleg of herstel van heggen, boomrijen, huisboomgaardjes of poelen zorgen voor een mooier landschap en meer natuur. Daarnaast draagt een goed ingericht erf bij aan de uitstraling van de boerderij of woning. Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 juli 2011 Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Erfbeplanting