Bewoners van het buitengebied zijn vaak eigenaar van natuur- en landschapselementen en hebben ook een klein of groot erf.  De elementen en de erfbeplantingen zijn belangrijke onderdelen van het landschap. En geven ook een bepaalde  identiteit aan een streek. Bewoners van het buitengebied zijn tegenwoordig niet alleen boeren maar ook steeds meer burgers. Otto Vloedgraven Advies kan boeren en burgers in het buitengebied helpen met een streekeigen aankleding van het erf en met aanleg en onderhoud van natuur- en landschapselementen. Dat kan op verschillende manieren: 1. Een adviesbezoek waarbij gekeken wordt naar wat al aanwezig is aan natuur- en landschapswaarden en naar mogelijkheden om dit uit te breiden. 2. Opstellen van erfinrichtingsplan of een landschapsinrichtingsplan, in geval van plannen voor  natuurontwikkeling of een landgoed. 3. Maken van een landschapsplan in geval van functiewijziging of bestemmingsplanwijziging. Boeren en burgers Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 juli 2011 Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications