Otto Vloedgraven Advies is een eenmansbureau voor projecten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Het kan daarbij gaan om zowel advies, voorbereiding, communicatie als uitvoering.  Otto Vloedgraven zet zich al jaren in voor een mooi en vitaal landelijk gebied voor zowel boeren als burgers en recreanten. Otto Vloedgraven  Advies verzorgt voor particulieren in het buitengebied een landschapsadvies of een streekeigen erfbeplantingsplan. Daarnaast  kan een gemeente hem inschakelen voor bijvoorbeeld uitvoeringsprojecten in het kader van een landschapsontwikkelingsplan of bij de uitvoering van Groen-Blauwe Diensten. Ook heeft hij veel ervaring met de ondersteuning van agrarische natuurverenigingen bij het opzetten en uitvoeren van projecten en advisering van leden op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Otto Vloedgraven Advies vormt een ideale verbinding tussen overheden, organisaties en bewoners van het buitengebied, door de ruime ervaring in communicatie met boeren en burgers en de praktische kennis  op het gebied van natuur- en landschapsbeheer Natuur- en landschapsbeheer
landschapsbeheer, landschapscoördinator, hoogstamfruit, landschapsadvies, erfinrichting, erfbeplanting, agrarisch cultuurlandschap, landschapsinrichting, weidevogelbeheer, agrarische natuurvereniging, landschapscoordinator, otto vloedgraven, natuurontwikkeling Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications Deze pagina is het laatst bewerkt op 9 juli 2011 Made with Xara Ontwerp: One Cue Publications